תקנון אתר התוכן "מייטיפ" MyTip.co.il

הקדמה:
אתר www.MyTip.co.il (להלן: האתר \ החברה \ המוכרים ) הינו אתר תוכן מכירתי ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים מומלצים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת “Wise Digital LTD”, ח.פ. 515801934
מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו, על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
תקנון האתר ותנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בפעולת הרכישה או בשימוש במוצר.
מובהר כי האתר www.MyTip.co.il רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

הגדרות:

המוכרים ומפעילים – חברת “Wise Digital LTD”, ח.פ. 515801934 היא הבעלים של אתר www.MyTip.co.il
המוצר/ים – המוצרים השונים המומלצים לרכישה בכתבות האתר ומופיעים גם בקטלוג האתר.
הרוכש/ים – הלקוחות אשר מבצעים את פעולת רכישה וקריאת תוכן באתר.


הבהרות:
המוצרים נשלחים מסין דרך צד ג’.
זמן אספקת הסחורה 16 ימי עסקים – זהו משך הזמן אשר יעבור מביצוע ההזמנה וקבלת אישור התשלום מחברת האשראי ועד היום בו הלקוח מקבל את הפריט אשר רכש.
בעקבות וירוס הקורונה 2020 וההגבלות שהוטלו על חברות התעופה, חברות המשלוחים וכלל הציבור, עודכנו זמני המשלוחים ואספקת המוצרים המוזמנים באתר. זמן המשלוח העדכני הינו עד 25 ימי עסקים.
הזמנה שתבוצע עד השעה 16:00 ביום עסקים (להלן מיום א’ ועד יום ה’ שאינם ימי חג) תיחשב שהוזמנה ביום העסקים של אותו יום, הזמנה שתבוצע לאחר השעה 16:00 תחשב כשבוצעה ביום עסקים הבא.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
הרוכש\ים יוכלו לבצע הזמנות אך ורק לאזורי חלוקה של דואר ישראל.
ימי עסקים שנספרים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
האתר www.MyTip.co.il / המוכרים אינם אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
המוכרים אינם אחראים על עיכוב במשלוח שנוצר בעקבות ציון כתובת או מספר טלפון שגוים על ידי הרוכש.
החברה \ המוכרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם.

גלילה למעלה דילוג לתוכן